In april 2020 vroeg ik mezelf af: kan ik een gedicht schrijven dat klinkt als een stuk code uit een computerprogramma?

Spreekwoorden in C#

string spreken = “zilver”; string zwijgen = “goud”;
if(geleerd.moment == “jong”){ gedaan.moment = “oud”; }
if(wie.zegt == “A”){ wie.zegt = “B”; }
while(altijd){ water.LoopNaar(zee); }
if(dam.schapen == 1){ dam.schapen = 1 + dam.schapen; }
men.bed.maakmanier = men.manierVanSlapen;
if(nu){ mouw.KomUit(apen); }
if(begin.goed){ werk /= 2; }